کد بیس جدید شبکه ملی افغانستان در ماهواره یاهست - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کد بیس جدید شبکه ملی افغانستان در ماهواره یاهست

کد بیس جدید شبکه ملی افغانستان در ماهواره یاهست

? Yahsat 52.5°E
? RTA
۱۰۸۸۷
Ver
۲۷۵۰۰

? Biss : 123ABD00456ABD00

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer