فرکانس شبکه های موزیک ترکست - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

فرکانس شبکه های موزیک ترکست

فرکانس شبکه های موزیک ترکی در ماهواره ترکست

?Dream Turk SD
۱۲۰۳۴ V 27500

?Power Turk HD
۱۲۲۶۵ V 27500

?TMB HD
۱۲۶۸۵ H 27500

?NR1 TURK HD
۱۲۷۲۹ V 30000

?Milyon TV SD
۱۱۵۹۴ V 25000

?TRT Musik HD
۱۱۰۵۴ V 30000

?TRT Musik SD
۱۱۰۹۶ H 30000

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer