کانال Kurdish در فرکانس جدید - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کانال Kurdish در فرکانس جدید

کانال Kurdish در فرکانس جدیدی در ماهواره نیلست روی ایر رفت

? Nilesat 7°W
? IMN Kurrdish
۱۲۵۶۲
Hor
۲۷۵۰۰

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer