شبکه جم کیدز - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه جم کیدز

خبرکوتاه

شبکه جم کیدز از فرکانس ۱۲۱۱۱ ماهواره یاهست قطع و حذف شد

این شبکه از این پس توسط مشخصات زیر قابل دریافت خواهد بود

GEM KIDS

Yahsat1A
۱۱۸۸۱
V

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer