کلید های ترکیبی در تمامی رسیورهای Mediastar - starsat - starmax - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کلید های ترکیبی در تمامی رسیورهای Mediastar – starsat – starmax

کلید های ترکیبی در تمامی رسیورهای F1+111 صفحه انتخاب شرینگ هوایی و اینترنتی- starsat – starmax

 

۱️⃣F1+000 فعال کردن و غیر فعال کردن پچ دستگاه
۲️⃣F1+111 صفحه انتخاب شرینگ هوایی و اینترنتی
۳️⃣F1+333 وارد کردن کد دستی
۴️⃣F1+555 تنظیم IP مودم
۵️⃣F1+666تنظیم سرور
۶️⃣F1+777 ذخیره کردن تنظیمات و ریستارت شدن
۷️⃣F1+999 منوی تنظیم موتور دیشگردان
۸️⃣کلید ۰ تنظیم رنگ
۹️⃣کلید زرد رنگ : انتخاب کانالها بر اساس HD
?F1+456 فعال کردن و غیر فعال کردن WiFi

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer