کانال کورد زبان در ماهواره نایلست - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کانال کورد زبان در ماهواره نایلست

چهار کانال کورد زبان در ماهواره نایلست در فرکانس جدید روی ایر رفتن

? Nilesat 7°W
? AMOZHGARY TV
? BANGAWAZ TV
? PAYAM HD
? SPEDA HD
?۱۲۶۸۷ H 27500

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer