کانال اسرائیلی KAN 4K - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کانال اسرائیلی KAN 4K

کانال اسرائیلی KAN 4K به صورت کد گذاری شده غیرقابل بازگشایی در ماهواره آموس ۴ درجه غربی روی ایر رفت

مشخصات دریافت
۱۱۱۰۴
V
۳۰۰۰

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer