کانالهای پکیج ERT یونان - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

کانالهای پکیج ERT یونان

کانالهای پکیج ERT یونان از دو فرکانس ۱۲۲۲۳ و ۱۲۲۴۱ ماهواره هلاس ست ۳۹ درجه شرقی قطع شدند . این پکیج در فرکانس ۱۲۷۳۴ ماهواره یوتلست ۳٫۱ درجه شرقی قابل مشاهده است.

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer