پکیج CANALSAT فرانسه - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

پکیج CANALSAT فرانسه

⭕️ شبکه های جدیدی از بیمِ اروپایی پکیج CANALSAT فرانسه در بیمِ واید قابل دریافت در ایران قرار گرفتند

Astra 19.2E
۱۱۸۱۷ V 29700 2/3
۱۱۹۳۴ V 29700 2/3

MultiSports HD1
MultiSports HD2
OL TV

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer