پکیج فرانسوی + Canal با Discovery - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

پکیج فرانسوی + Canal با Discovery

پکیج فرانسوی + Canal با Discovery فروش اکانت سیسیکم , اکانت سیسیکم, اکانت

توزیع انحصاری HGTV در سکوی + Canal فرانسه

پلتفرم فرانسوی + Canal در توافق با Discovery , کانال جدید اختصاصی HGTV را از ماه نوامبر آینده در پیشنهادات کانالهای تلویزیونی خود اضافه می کند. این شبکه تلدیزیونی آمریکایی ، با ترجمه فرانسوی برنامه های خود را به زبان انگلیسی پخش خواهد کرد.

ایستگاه اختصاصی HGTV (تلویزیون و خانه و باغ) با توجه به موفقیت های بین المللی خود ، تنها کانال اختصاص داده شده به خانه ، در پیشنهادهای +CANAL است که در نوامبر ۲۰۲۰ وارد فرانسه می شود. HGTV که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد ، یک کانال آمریکایی است که متعلق به Discovery است. هنوز مشخص نیست که آیا کانال های دیگر گروه رسانه های جمعی Discovery آمریکا نیز در آینده در پیشنهادات +Canal ظاهر می شوند یا خیر.

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer