پراتور ماهواره ای Türksat در موقعیت 42 - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

پراتور ماهواره ای Türksat در موقعیت ۴۲

پراتور ماهواره ای Türksat در موقعیت ۴۲ درجه شرقی تغییراتی را در توزیع کانال های ماهواره ای خود در بسته بندی اروپایی ایجاد کرده است. از این رو کانال Planet Çocuk را به همراه دیگر کانال ها در ترانسپاندر جدید راه اندازی کرده است و کانال Planet Çocuk با محتوای پخش کودکان را از بخش اروپایی ماهواره Astra 5B و همچنین پارامتر قبلی حذف کرده است .

Planet Çocuk- Park TV- Kanal S- Top Shop TV

پارامتر فنی جدید :
Türksat 4A / 42°E
TP: 11977 , POL:H , SR:27500 , FEC: 5/6 DVB-S / QPSK

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer