منوهای مخفی رسیورهای آی استار ۴۰۰۰۰ و ۴۰۰۰ - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

منوهای مخفی رسیورهای آی استار ۴۰۰۰۰ و ۴۰۰۰

منوهای مخفی رسیورهای آی استار ۴۰۰۰۰ و ۴۰۰۰

۱: menu+7777 sds برای شرینگ هوایی
۲: menu+7777 iks برای شرینگ اینترنتی
۳: menu+6666 key kode کد دستی

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer