مصر قصد دارد کانال فیلم های خارجی خود را در پخش ماهواره ای گسترش دهد. - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

مصر قصد دارد کانال فیلم های خارجی خود را در پخش ماهواره ای گسترش دهد.

تلویزیون دولتی مصر قصد دارد کانال فیلم های خارجی خود را در پخش ماهواره ای گسترش دهد. ریاست کمیته رسانه های ملی در مصر ” حسین زین ” تایید کرد که یک کانال اختصاصی به فیلم های خارجی راه اندازی خواهد شد این در راستای تغییر شعارها و محتوای کانال های مصر انجام خواهد گرفت.
مسئولیت کانال های دولتی مصر در همکاری بین اداره ملی رسانه ها و آژانس خبری تبلیغاتی خواهد بود. آژانس خبری تبلیغاتی برای حمایت مالی و دستیابی به درآمد قابل قبول در حدود ۲۶ میلیون پوند پرداخت کرده است. این در نتیجه سرمایه گذاری مشترک بین تلویزیون مصر و آژانس خبری خواهد بود که این پروژه را به زودی آغاز خواهند کرد

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer