مشخصات کد شبکه ATN - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

مشخصات کد شبکه ATN

مشخصات کد شبکه ATN برای کاربرانی که رسیور آنها امکان وارد کردن مستقیم کد دستی را ندارد :
فرکانس
یاهست
۱۲۰۱۵
H
۲۷۵۰۰

IDENT : 1FFFF
SID : 065B
VPID : 0273
APID : 02D7
PCRPID: 0273
TSID: 0004
ONID: 020D

KEY : 12 56 D7 3F 5D 01 AC 0A

این شبکه فقط موقع بازی ها کد میشود و کد را باید موقع بازی که سیستم بیس فعال شد وارد کنید

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer