مشخصات دریافت شبکه خبری کرد زبان روداو در ماهواره هاتبرد - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

مشخصات دریافت شبکه خبری کرد زبان روداو در ماهواره هاتبرد

مشخصات دریافت شبکه خبری کرد زبان روداو در ماهواره هاتبرد
RUDAW HD

HOTBIRD 13°E
۱۱۳۷۳
H
۲۷۵۰۰

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer