ماهواره یاهست که فقط در جنوب و غرب قابل دریافت است - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

ماهواره یاهست که فقط در جنوب و غرب قابل دریافت است

لیست فرکانس های بیم منای ماهواره یاهست که فقط در جنوب ، غرب و تا حدودی مرکز کشور قابل دریافت می باشند

Yahsat1A 52.5°E

FERQ:11747 H 27500
FERQ:11977 H 27500
FERQ:12054 H 27500
FERQ:12092 H 27500
FERQ:12130 H 27500
FERQ:12149 V 27500
FERQ:12168 H 27500
FERA:12188 V 27500
FERQ:12418 V 27500
FERQ:12437 H 29900
FERQ:12456 V 27500

 

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer