لیست کانال های پکیج YES HD & SD قابل بازگشایی در سرورهای FOREVER - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

لیست کانال های پکیج YES HD & SD قابل بازگشایی در سرورهای FOREVER

لیست کانال های پکیج YES HD & SD قابل بازگشایی در سرورهای FOREVER

توجه :تعداد کانال ها در طول شبانه روز متغیر میباشد

 

Amos 2/3

 

۱۰۷۲۲:۳۰۰۰۰ [۱/۷/۲۵]

MTV Hungary

۱۰۷۵۸:۳۰۰۰۰ [۱/۴/۱۷]

Eurosport[HD]

۱۰۸۰۶:۲۷۵۰۰ [۴/۱۴/۱۷]

Channel 12 (Keshet)[Yes]
yes Action[Yes]
Sport 3 Israel[Yes]
Yes Edge[Yes]

۱۰۹۷۲:۳۰۰۰۰ [۱۷/۱۷/۱۷]

yes Drama HD[Yes][HD]
Sport 4 HD[Yes][HD]
FOX SP HD[Yes][HD]
ONE HD[Yes][HD]
MTV HD[Yes][HD]
yes docu HD[Yes][HD]
yes Comedy HD[Yes][HD]
History HD[Yes][HD]
Eurosport HD[Yes][HD]
AMC[Yes][HD]
Sport 3 HD[Yes][HD]
yes Action HD[Yes][HD]
yes Oh HD[Yes][HD]
Sport 2 HD[Yes][HD]
Kan 11 HD[Yes][HD]
Discovery HD[Yes][HD]
yes docu HD[Yes][HD]

۱۱۰۳۰:۲۷۵۰۰ [۱۴/۱۷/۱۸]

Yes 1[Yes]
Yes 2[Yes]
Yes 3[Yes]
Yes 4[Yes]
Sport 4 Israel[Yes]
Hop![Yes]
Disney Channel Israel[Yes]
۵ Stars[Yes]
Zoom Israel[Yes]
Sport 2 Israel[Yes]
Channel 20[Yes]
Yes 5[Yes]
Yes Israeli Cinema[Yes]
History Channel Israel[Yes]

۱۱۰۵۷:۱۳۷۵۰ [۱/۵/۸]

One 2[Yes]

۱۱۰۸۰:۹۵۴۶ [۱/۲/۶]
Kan 33 (Makan TV)[Yes]

۱۱۵۵۳:۲۷۵۰۰ [۱/۲۰/۲۳]

Sport 5+ Live[Yes]

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer