لیست کامل شبکه های کورد زبان - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

لیست کامل شبکه های کورد زبان

لیست کامل شبکه های کورد زبان، به همراه مشخصات دریافت آنها، در ماهواره نایلست ۷ درجه غربی

 

? Nilesat 7W 10727 H 27500

Zarok TV

? Nilesat 7W 10815 H 27500

Sahar Kurdish

? Nilesat 7W 10873 V 27500

TRT KURDI

? Nilesat 7W 10892 H 27500

Rudaw TV HD

?Nilesat 7W 10971 H 27500

NRT HD
NRT 2 HD

? Nilesat 7W 11137 H 27500 HD

Kurdistan TV HD
Kanal 4

?Nilesat 7W 11137 V 27500

Kurdsat HD
KurdsatNews HD
Kirkuk TV
BadinanSat TV
Gali Kurdisatan
Kurdmax HD

? Nilesat 7W 11354 V 27500

K24 HD
K24 SD
Cira TV
Freedom TV
Ronahi TV

? Nilesat 7W 11636 V 27500

Med Muzik
Sterk TV

? Nilesat 7W 11678 V 27500

KNN TV

? Nilesat 7W 12054 V 27500

Waar HD

? Nilesat 7W 12521 V 27500

Payam TV HD
Speda TV HD
AVA TV HD
Amozhgary TV
Bangawaz

? Nilesat 7W 12604 H 27500

Rudaw TV SD
Kurdmax Show HD
Kurdmax Pepule HD
Speda TV SD
VIN TV

? Nilesat 7W 12604 V 27500

NET TV KURD HD
Korek TV

? Nilesat 7W 12687 H 27500

Xendan HD
Helhelok TV
Rojava TV

? Nilesat 7W 12728 V 27500

Kurdsat HD
KurdsatNews HD
Gali Kurdistan TV
Kirkuk TV
Badinansat
Kurdmax HD

⭕️ لیست شبکه های کورد زبان ماهواره یوتلست ۷ درجه شرقی

? Eutelsat 7A 10762 V 30000

TRT KURDI

⭕️ لیست شبکه های کورد زبان ماهواره هاتبرد ۱۳ درجه شرقی

? Hotbird 13B 11054 H 27500

Jin TV HD

?Hotbird 13C 11296 H 27500

Freedom TV
Lalish TV
Kurdsat

? Hotbird 13E 11373 H 27500

Rudaw HD
WAAR TV HD
? Hotbird 13B 11471 V 27500

Medya Haber

? Hotbird 13C 11642 H 27500

Kurdistan TV HD

? Hotbird 13B 12322 H 27500

Kurdistan 24

? Hotbird 13B 12437 H 29900 HD

Sahar Kurdish

? Hotbird 13B 12520 V 27500

Cira TV
Med Music
Ronahi TV
Sterk TV

⭕️ لیست شبکه های کورد زبان ماهواره بدر ۲۶ درجه شرقی

?Badr 11747 V 27500

Kurdish TV

?Badr 12284 V 30000 HD

Sahar Kurdish
IRIB Mahabad

? Badr 12303 H 32000 HD

IRIB ILAM
IRIB Kermanshah
IRIB Kordestan

? Badr 12322 V 30000

Sahar Kurdish

⭕️ لیست شبکه های کورد زبان ماهواره ترکست ۴۲ درجه شرقی

? Turksat 3A 11054 V 30000

TRT KURDI HD

? Turksat 3A 11096 H 30000

TRT KURDI SD

?Turksat 3A 11096 V 30000

Medine TV

? Turksat 3A 12605 V 27500

Zarok TV

?Turksat 3A 12685 H 30000

HTV

⭕️ لیست شبکه های کورد زبان ماهواره یاهست ۵۲٫۵ درجه شرقی

?Yahsat 1A 11881 V 27500 لیست شبکه های کورد زبان ماهواره یاهست ۵۲٫۵ درجه شرقی

GEM KURD

? Yahsat 1A 11958 V 27500

Kurd Channel

?Yahsat 1A 12054 H 27500

Korek SD ( MPEG 4)
Kanal 4 ( MPEG 4)
Rudaw (MPEG 4)

⭕️ لیست شبکه های کورد زبان ماهواره ان.اس.اس ۱۲ مدار ۵۷ درجه شرقی

 

?NSS-12 11044 V 1774 HD

Duhok TV

تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۳۰

 

t.me/ultracccams

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer