لیست فرکانس های استانی صدا و سیما - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

لیست فرکانس های استانی صدا و سیما

لیست فرکانس کانالهای استانی صدا و سیما در مسیر اینتلست ۹۰۲

? Intelsat 902 62° E

✅۱۱۵۵۵ V 30000
✅۱۰۹۸۸ V 1600
✅۱۰۹۹۱ V 1580
✅۱۰۹۹۳ V 1560
✅۱۰۹۹۵ V 1540
✅۱۰۹۹۷ V 1520
✅۱۰۹۹۹ V 1500
✅۱۱۰۰۲ V 3500
✅۱۱۰۰۶ V 2300
✅۱۱۰۰۹ V 3500
✅۱۱۰۱۲ V 2300
✅۱۱۰۱۶ V 3500
✅۱۱۰۲۰ V 2300
✅۱۱۰۲۳ V 3500
✅۱۱۰۲۶ V 2300
✅۱۱۰۳۰ V 3500

? @SAT_PLUS

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer