قطع شدن GEM Action از فرکانس 12111 - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

قطع شدن GEM Action از فرکانس ۱۲۱۱۱

شبکه GEM Action از فرکانس ۱۲۱۱۱ ماهواره یاهست قطع شد. فرکانس در حال حاضر روشن است اما شبکه ای روی آن قرار ندارد.

طبق اخباری که به ما رسیده ممکن است به جای فرکانس ۱۲۰۷۳ و ۱۲۱۴۹، فرکانس ۱۲۱۱۱ به یک پروایدر دیگر داده بشود تا سرویس دهی کنند چرا که انحصار روی ایر بردن شبکه از نورت تلکام خارج شده است!

اما تا کنون پروایدر های غیر از نورت تلکام در این اوضاع بد اقتصادی هیچ مشتری جدیدی جذب نکرده اند.

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer