قطع دو شبکه لبنانی پخش موزیک از ماهواره اکسپرس - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

قطع دو شبکه لبنانی پخش موزیک از ماهواره اکسپرس

قطع دو شبکه لبنانی پخش موزیک از ماهواره اکسپرس

?دو شبکه موزیک Aghani TV و Arabica TV از فرکانس ۱۲۶۵۸ V 7500 ماهواره اکسپرس هم جهت یاه ست قطع و حذف شدند

?این دو شبکه را می توانید در ماهواره یوتلست۷ درجه غربی هم جهت نایلست دریافت کنید

Eutelsat7West 7°W
۱۲۳۶۰ V 27500

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer