قرارداد توزیع برای کمپانی ماهواره ای Yahsat - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

قرارداد توزیع برای کمپانی ماهواره ای Yahsat

قرارداد توزیع برای کمپانی ماهواره ای Yahsat

کمپانی ماهواره ای AL Yah Communications مالک کمپانی Yahsat یک قرارداد با کمپانی Hughes از زیر مجموعه شرکت های , کمپانی EchoStar برای سرمایه گذاری مشترک برای دسترسی به سیگنال های اینترنت با پهنای باند بالا در باند Ka در هر دو ماهواره AL Yah 2 و همچنین Al YAh 3 توسط اپراتور YahClick برای توزیع در سراسر آفریقا و خاورمیانه و جنوب غربی آسیا امضاء کرده است .قرارداد این سرمایه گذاری مشترک در ماه سپتامبر گذشته در پاریس در کنفراس جهانی ماهواره انجام شده ولی در حال حاظر به تصویب قانونی رسیده است

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer