فرکانس 10721 ماهواره موناکوست خاموش شد - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

فرکانس ۱۰۷۲۱ ماهواره موناکوست خاموش شد

فرکانس ۱۰۷۲۱ ماهواره موناکوست هم جهت با یاهست خاموش شد!
در این فرکانس شبکه آی فیلم ۲ حضور داشت

مشخصات جدید دریافت شبکه IFILM 2 در جهت ماهواره ای یاهست
? IFILM2
?۱۰۸۸۷ V 27500

 

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer