فرکانس کانال کوردی AVA - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

فرکانس کانال کوردی AVA

کانال کوردی AVA تیوی بصورت تست در دو ماهواره نیل سات ۷ درجه غربی و یوتل سات ۹ درجه شرقی با دو کیفت HD.و SDروی ایر رفت

مشخصات دریافت

?۱۱۳۵۳ V 27500 NILSAT 7W
?۱۱۴۸۷ V 5000 EUTELSAT 9E

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer