فرکانس هدهد فارسی اولین شبکه HD فارسی - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

فرکانس هدهد فارسی اولین شبکه HD فارسی

هدهد فارسی اولین شبکه HD فارسی زبان پخش کارتون و انیمیشن را می توانید در ماهواره یاهست تماشا کنید

مشخصات دریافت:
HODHOD SD
۱۱۷۶۶ V 27500

HODHOD HD
۱۱۹۵۸ V 27500

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer