فرکانس قوی برای تنظیم دیش - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

فرکانس قوی برای تنظیم دیش

فرکانس قوی برای تنظیم سه جهت

یاهست ۵۲٫۵شرقی

FERQ:11881 V 27500

اینتلست ۶۲درجه شرقی

FERQ:11555 V 30000

آذر اسپیس ۴۶درجه شرقی

FERQ:11175 H 27500

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer