فرکانس شبکه های استانی - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

فرکانس شبکه های استانی

? فرکانس شبکه های استانی و سراسری در ماهواره اینتلست ۹۰۲ واقع در ۶۲ درجه شرقی
?Intelsat 902 62.0°E
DVB-S2 10988 V 1600 3/4
DVB-S2 10991 V 1580 3/5
DVB-S2 10993 V 1560 3/5
DVB-S2 10995 V 1540 3/5
DVB-S2 10997 V 1520 3/5
DVB-S2 10999 V 1500 3/5
DVB-S2 11002 V 3500 3/4
DVB-S2 11006 V 2300 3/4
DVB-S2 11009 V 3500 3/4
DVB-S2 11012 V 2300 3/4
DVB-S2 11016 V 3500 3/4
DVB-S2 11020 V 2300 3/4
DVB-S2 11023 V 3500 3/4
DVB-S2 11026 V 2300 3/4
DVB-S2 11030 V 3500 3/4
DVB-S2 11555 V 30000 3/4

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer