شرکت فناوری آلمانی GSS Grundig Systems - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شرکت فناوری آلمانی GSS Grundig Systems

شرکت فناوری آلمانی GSS Grundig Systems در همکاری با Eutelsat دامنه سیستم های سرتاسری، مهمان نوازی و پذیرش خود برای بسته بندی تلویزیون برای صنعت مهمان نوازی ‌گسترش داده است. همچنین همکاری با Mondo Globo توزیع کننده تلویزیون که یک پلتفرم جدید برای کانال های تلویزیونی عربی Telearabia Pro ارائه می دهد. بسته پرداختی تلویزیونی برای صنعت مهمان نوازی اروپا شامل ۶ کانال سرگرمی و عربی، از جمله سه کانال از گروه رسانه های عربستان سعودی (مرکز رسانه های خاورمیانه) را از طریق Eutelsat Cirrus در سیستم ماهواره Hotbird در ۱۳ درجه شرقی برای هتل ها را در سرتاسر اروپا فراهم می کند تا مهمانان بین المللی خود را با کانال های تلویزیونی از خاور میانه و شمال آفریقا توزیع کند.

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer