شبکه Korek در ماهواره ترکمنعالم - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه Korek در ماهواره ترکمنعالم

شبکه Korek در ماهواره ترکمنعالم روی ایر رفت . فرکانس های ماهواره ترکمنعالم بر روی مسیر یاه ست قابل سرچ است

METV (KOREK)
Monacosat 52.0E / Yahsat
DVB-S 10887 V 27500 2/3

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer