شبکه ورزشی آمریکایی ESPN - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه ورزشی آمریکایی ESPN

شبکه ورزشی آمریکایی ESPN، در موقعیت ۱۵ درجه غربی حق پخش مسابقات تنیس ویمبلدون را بدست آورد. این شبکه که اکثر رقابتهای ورزشی دنیا را بصورت زنده با زبان اصلی پوشش می دهد. از طریق سیستم BISS قابل دسترسی می باشد.

کد جدید شبکه ورزشی ESPN :

Telstar 12 @ 15°W
Fréq: 12609 – H – ۷۵۵۲
MPEG 2 – SDTV
ID:ESPN Caribbean (Caribbean 901)
CW: 12 83 94 29 56 53 AB 54

ID:ESPN Syndication (Syndication 902)
CW: 97 54 85 70 32 17 BC 05

 

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer