شبکه های MavaTV Bano TV Yad TV Navahang TV TVP HD - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه های MavaTV Bano TV Yad TV Navahang TV TVP HD

شبکه های
MavaTV
Bano TV
Yad TV
Navahang TV
TVP HD
Test

در فرکانس جدیدی از ماهواره
اکسپرس بر روی ایر رفتن.

مشخصات دریافت فنی:

YAHSAT (EXPRESS)
۱۲۶۴۹ V 8300

⚠️این فرکانس در شمال غرب کشور به شدت ضعیف می باشد و با تنظیم دقیق قابل دریافت می باشد.

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer