شبکه های معروف کانال پلاس فرانسه با سیسیکم - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه های معروف کانال پلاس فرانسه با سیسیکم

شبکه های معروف کانال پلاس فرانسه را می توانید توسط شرینگ در ماهواره آسترا در مدار ۱۹ درجه شرقی بازگشایی کنید

بازگشای با سیسیکم اولترا سی سی کم

مشخصات دریافت:
CANAL +

Astra 19°E
۱۲۰۱۲
V
۲۹۷۰۰

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer