شبکه های حاضر بر روی فرکانس ۱۱۷۶۶ ماهواره یاهست - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه های حاضر بر روی فرکانس ۱۱۷۶۶ ماهواره یاهست

شبکه های حاضر بر روی فرکانس ۱۱۷۶۶ ماهواره یاه ست :

?۱۱۷۶۶ V 27500
?TAK TV
?ITN (Iran TV Network)
?Iran AFA
?Kanal Jadid
?NorthTelecom
?Persian Music
?Toosheh TV
?Chancetel
?MI TV (Mohajer International)
?Persian Top Movie
?HodHod Farsi
?Ir See +
?Ganj e Hozour TV
?Didgah TV
?Honarmandan TV
?Iran Gold Star 1
?Iran Gold Star 2
?TAK TV
?Tapesh TV
?ROX 1
?ICC

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer