شبکه انگلیسی زبان بر روی ماهواره - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه انگلیسی زبان بر روی ماهواره

شبکه زیر زبان انگلیسی بر روی ماهواره یوتل ست ۱۲ در جه غربی به صورت رایگان بر روی ایر رفتند
فرکانس
Freq: 11559 ,
Pol: Horizontal
SR: 19495 ,

?اسم شبکه ها
?Home +1 (UKTV ‏)
?Gold +1 (UKTV ‏)
?Eden +1 (UKTV ‏)
?Watch +1 (UKTV ‏)
?Dave ROI (UKTV ‏)
?Good Food +1 (UKTV ‏)
?Alibi +1 (UKTV ‏)
?Dave Ja Vu (UKTV ‏)
? Yesterday +1 (UKTV ‏)
?Gold ROI (UKTV ‏)
?Alibi Ireland (UKTV ‏
?Watch ROI (UKTV

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer