شبکه استانی بندرعباس قم و اردبیل - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

شبکه استانی بندرعباس قم و اردبیل

سه شبکه استانی بندرعباس ، قم و اردبیل از فرکانس ۱۲۳۰۳ ماهواره بدر (عربست) قطع حذف شدند.

از این پس شبکه های ذکر شده فقط توسط مشخصات زیر در ماهواره بدر قابل دریافت خواهند بود

IRIB Noor
IRIB Sabalan
IRIB Khalij-e Fars

Badr(Arabsat) 26°E
۱۲۲۶۵
H
۳۰۰۰۰

لازم به یادآوری است که فرکانس نام برده فقط با رسیور های اچ دی قابل مشاهده است.

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer