سیسیکم پکیج هندی Airtel - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

سیسیکم پکیج هندی Airtel

تعدادی از کانالهای پکیج هندی Airtel در ماهواره SES 7.8 واقع در۱۰۸ درجه شرقی بر روی شرینگ فوراور شیر و بازگشایی شدند

قابل ذکر است پکیج هندی Airtel مدتی قبل با سیسیکم اولترا سیسیکم قابل بازگشای بوده و با کیفیت عالی باز است

#Airtel Package ………………..OK
SES7/8 (108E). #ForeverIKS

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer