روی ایر رفتن شبکه MBC پرشیا در ماهواره یاه ست - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

روی ایر رفتن شبکه MBC پرشیا در ماهواره یاه ست

کمپانی یاهلایو روی ایر رفتن شبکه MBC پرشیا در ماهواره یاه ست را تایید کرده اما هنوز مشخص نیست این شبکه به زیرمجموعه شبکه های MBC در ماهواره بدر اضافه میشود یا خیر فرکانس شبکه نیز مشخص نیست

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer