دیتای شرینگ هوایی - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

دیتای شرینگ هوایی

مشخصات دریافت دیتای شرینگ هوایی در ماهواره اکسپرس AM8 در مدار ۱۴ درجه غربی برای بازگشایی شبکه های کارتی

Express AM8 14°W
۱۱۴۵۶
H
۳۰۰۰

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer