تمامی شبکه های پرشیانا - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

تمامی شبکه های پرشیانا

⭕️ تمامی شبکه های “پرشیانا” از هر دو ماهواره ترکمنعالم و اکسپرس هم جهت با یاهست قطع و حذف شدند.

شبکه اصلی پرشیانا تا ساعاتی پیش در ۱۲۵۹۴ اکسپرس روی ایر بود که از این فرکانس هم حذف شد!

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer