تفاوت جیشیر و سیسیکم - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

تفاوت جیشیر و سیسیکم

 g share (جیشیر) مخفف کلمه gift sharing (شیرینگ هدیه) می باشد

و شیرینگ هدیه توسط شرکت ها ی فروشنده به عنوان هدیه و تبلیغ برای فروش رسیور بر روی
رسیور برای مدتی اضافه می شود تا رسیور مورد نطر فروش بره
جمله شیرینگ یا اشتراک گذاری یعنی شرکت هایی که اکانت می فروشند
کارت های شبکه های مختلف را از طریق یک سرور به اشتراک می گذارند یا به share می گذارند
و چون این به اشتراک گداشتن از طریق اینترنت اتفاق می افتد می گوییم شیرینگ اینترنتی
در اصل مطلب تفاوتی بین شیرینگ اینترنتی جیشیر و شیرینگ اینترنتی سیسیکم وجود ندارد

 برای تمدید شیرینگ  اینترنتی رسیور خود با ما تماس بگیرند

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer