اپراتور ماهواره ای Intelsat در همکاری با ماهواره Thor - خرید cccam خرید سیسیکم , فروش سیسیکم , فروش اکانت VIP رسیور

اپراتور ماهواره ای Intelsat در همکاری با ماهواره Thor

اپراتور ماهواره ای Intelsat در همکاری با ماهواره Thor توافق کرده است تا عملیات خود را بر روی چند فرستنده از این ماهواره در اروپای مرکزی و شرقی توزیع کند. بدین ترتیب ماهواره Thor 5 و Thor 7 به منظور رشد مشتریان اپراتور Intelsat برای محتوای جدید و متمایز از منطقه و همچنین بهبود دسترسی به ماهواره مستقیم اصلی از Intelsat به ۱ درجه غربی حمایت می کنند. ناوگان ماهواره ای Telenor در اولین موقعیت مداری، ۱ درجه غرب واقع شده است که در حال حاضر بیش از ۲٫۲ میلیون خانه ماهواره ای مستقیم در رومانی، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی خدمات می دهد و یکی از سریعترین موقعیت های مداری در حال رشد در اروپای مرکزی و شرقی می باشد.

Allrights reserved - Designed and developed by UltraServer